กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ปี 2557

Image

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ได้จัดมีการอ่านคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน สิบเอกพันทศักดิ์ แก่นทอง และมอบของขวัญวันเด็กเป็นกระป๋องออมสินและถุงผ้าสีฟ้า

Image

Image

Image

โฆษณา

แผนที่แสดงการแบ่งเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาของไทย

Imageตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยแบ่งออกเป็น 42 เขต ผมเลยนำมาทำเป็นแผนที่เพื่อเผยแพร่ หากต้องการภาพขนาดใหญ่ให้คลิ๊ก ที่นี้

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ของห้อง ม.1/1

รูปภาพห้อง ม.1/1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ โดยมีนายทวิช น้อยดี และนายนคร ศรีวรรณวัฒนา เป็นครูที่ปรึกษา มีสมาชิกทั้งหมด 31 คน เป็น ชาย 6 คน และหญิง 25 คน ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเรียน  ห้อง ม.1/1 มีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันและการทำอาหารการกินร่วมกัน และมีนางอารยา สุวะมาตย์ ครูคณิตศาสตร์ที่มาช่วยราชการให้เกียรติมาร่วมงานด้วย

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพรูปภาพ

ไปร่วมงานการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 18 ธ.ค. 56

??????????????????????? จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63  และมีการเปิดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูร์  โดยจะมีงานระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556

???????????????????????

???????????????????????

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค. 56

รูปภาพ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค. 56 และวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมพิธิจุดเทียนชัยถวายพระพรที่จุดชมวิวอำเภอเขาค้อ เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด แต่ก็ได้มาอยู่เวรที่โรงเรียน เลยถ่ายภาพการจุดดอกไม้ไฟ มาให้ดู

รูปภาพ

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน

???????????????????????โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ได้จัดมีพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และการบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือและเนตรนารี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

???????????????????????

???????????????????????

พานักเรียนไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ จ.พิษณุโลก

รูปภาพ

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมแข่งขั้นคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

รูปภาพ