ความรู้เกี่ยวกับ Protocol

ความรู้เกี่ยวกับ port ต่างๆ IP แบบต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

protocols

 

ที่มา : http://www.protocols.com/

โฆษณา