คำสั่ง Command Line ของ FreeBSD

คำสั่ง Command Line ที่ใช้งานบน FreeBSD

freebsdcm

freebsdref1

freebsdref2

ที่มา : https://nsrc.org/workshops/2007/linuxchix-ke/po/freebsd/

โฆษณา