การติดตั้งโปรแกรม Celestia เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องโลกและดาราศาสตร์

สำหรับเพื่อนครูที่ต้องการหาโปรแกรมช่วยในการเรียนรู้เรื่องโลกและดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นความรู้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โปรแกรมตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่พอจะตอบโจทย์ได้ ในส่วนนี้ขอนำเสนอการติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับ

celestiasplash_default

install_Celestia

ที่มา : http://www.shatters.net/celestia/

 

โฆษณา

ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน

ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน ซึ่งได้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้ ICT กับการสอนสังคม โดยใช้โปรแกรม Google Earth และโปรแกรม Ulead V.11 ในการเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน วันที่ 12-13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโฆสิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

create_wordpress