คุณสมบัติของผู้นำที่ดีมิควรปฏิบัติ

1457466_755099491185490_38061847_n

โฆษณา

ขจัดจุดอ่อนทั้ง 8 ข้อคิดของขงเบ้ง


ขุนพลต้องขจัดจุดอ่อนในตนทั้ง 8 อย่างนี้ก่อน จึงสร้างความเพียบพร้อมในฐานะผู้นำกองทัพได้ คือ

ข้อ 1 เมื่อวางแผน มิได้ใคร่ครวญสิ่งถูกสิ่งผิด

ข้อ 2 เมื่อปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน มิได้ให้ความเคารพและเลือกใช้ผู้มีสติปัญญา

ข้อ 3 เมื่อปกครองคนหรือประเทศ มิได้มีความเข้มงวดกวดขัน

ข้อ 4 เมื่ออุดมสมบูรณ์ มิได้ให้ความช่วยเหลือจุนเจอแก่ผู้ตกทุกข์

ข้อ 5 เมื่อใช้สติปัญญา มิได้หาทางป้องกันเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น

ข้อ 6 เมื่อขบคิดปัญหา มิได้หาทางอุดรูรั่วที่เห็นว่าเล็กน้อย

ข้อ 7 เมื่อตนเองได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มิได้แนะนำผู้มีสติปัญญาความสามารถเข้าทำงาน

ข้อ 8 เมื่อรบแพ้ มิได้ละเว้นในการโทษฟ้าดินและโยนความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่น

ความหมาย

หากขุนพลมีจุดอ่อนเท่ากับกองทัพมีสิทธิ์พ่ายแพ้และเพื่อนทหารต้องตายอย่างไร้ประโยชน์
จุดอ่อนทั้งแปดที่ขงเบ้งเฝ้าสังเกตคนและบันทึกไว้สอนลูกศิษย์ของเขา ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะล้วนมีอยู่ในมนุษย์
หากคนใดขจัดจุดอ่อนนี้ได้ถือเป็นนักปกครองชั้นดี เนื่องจากเป็นการเน้นให้ใช้สติปัญญาอย่างสุขุม ละเอียดรอบคอบ
การกวดขันในกฎระเบียบของบ้านเมือง ไม่ลืมคนทุกข์ยากเมื่อตนได้ดีมีอำนาจ รู้จักใช้คนมีความสามารถ ไม่เห็นแก่ตัว
เมื่อทำผิดพลาดก็รับผิดชอบโดยไม่โยนโทษให้ผู้อื่น หากขุนพลหรือผู้นำองค์กรสามารถขจัดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งให้ตน
จะเป็นยอดขุนพลหรือผู้นำชั้นเยี่ยมได้อย่างไม่ยากเย็นเลย

ที่มา  http://www.baanmaha.com/community/thread32386.html

กลอนนี้สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหาร

imagesCAXCAHSZเอาแต่โกรธลูกน้องไปไร้เหตุผล จะอับจนหมดคนทำงานให้
โดนลบหลู่สิ้นทั้งความวางใจ คุณค่าไซร้ก็หมดลดราคา
เป็นผู้นำหากอาฆาตร้ายกาจยิ่ง เพราะเป็นสิ่งทำลายความก้าวหน้า
ความตระหนี่ครอบจิตผิดวาจา ทุกคนตราคำแสลงแล้งน้ำใจ
ความจริงใจมิเคยให้แก่ใครเขา ทั้งหูเบาไม่มีมิตรผิดวิสัย
พูดอวดตนบ่นด่าว่าเรื่อยไป จนใครก็เอือมเสื่อมศรัทธา

เป็นผู้นำยึดคุณธรรมนำชีวิต กัลยาณมิตรก็ใส่ใจได้ศึกษา
อิทธิบาทพรหมวิหารสานสร้างมา เสริมปัญญาแต่งเติมเพิ่มทุกวัน
เป็นผู้นำอย่าอวดตนหวังผลเลิศ เพราะไม่เกิดผลดีที่สร้างสรรค์
หันมาสร้างขวัญส่วนรวมร่วมใจกัน จะช่วยสรรค์สัมพันธ์อันดีงาม
ย่าช่างติช่างขู่กูนี้เก่ง อย่าเพ็งเล็งเพราะเกลียดและเหยียดหยาม
ต้องเชิดชูให้เกียรติแต่พองาม ให้รู้ถามห่วงใยด้วยใจจริง………

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities.

They vary in their desires to reach their potential

Maxwell

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก

แต่ที่แตกต่างกันมาก คือ ความต้องการ ที่จะไปให้ถึงความฝัน ของพวกเขา


– แมกซ์เวล –