กิจกรรมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

รูปภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยมีนายประสิทธิ์ หมอรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

โฆษณา