งานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ปีการศึกษา 2556

???????????????????????โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ปีการศึกษา 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีนางจันทร์แรม ศรีเดช นายก อ.บ.ต.เขาค้อและรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธาน

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

โฆษณา

ไปเที่ยวลำปางมา 1-2 มีนาคม 2557

???????????????????????ไปเที่ยวลำปางมาในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เพื่อไปเข้ารับการอบรมเสริม ครั้งที่ 1 ชุดวิชา 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
เลยถือโอกาสนำครอบครัวไปเที่ยวด้วยเลย
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????