ไปร่วมงานการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 18 ธ.ค. 56

??????????????????????? จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63  และมีการเปิดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูร์  โดยจะมีงานระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556

???????????????????????

???????????????????????

โฆษณา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค. 56

รูปภาพ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค. 56 และวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมพิธิจุดเทียนชัยถวายพระพรที่จุดชมวิวอำเภอเขาค้อ เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด แต่ก็ได้มาอยู่เวรที่โรงเรียน เลยถ่ายภาพการจุดดอกไม้ไฟ มาให้ดู

รูปภาพ

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน

???????????????????????โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ ได้จัดมีพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และการบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือและเนตรนารี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

???????????????????????

???????????????????????

พานักเรียนไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ จ.พิษณุโลก

รูปภาพ

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมแข่งขั้นคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

รูปภาพ

งานกีฬาสีภายในของโรงเรียน 21-22 พ.ย. 56

รูปภาพ
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการแบ่งเป็น 3 สี คือ สีแดง สีฟ้า และสีเขียว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพด้วย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ