ขจัดจุดอ่อนทั้ง 8 ข้อคิดของขงเบ้ง


ขุนพลต้องขจัดจุดอ่อนในตนทั้ง 8 อย่างนี้ก่อน จึงสร้างความเพียบพร้อมในฐานะผู้นำกองทัพได้ คือ

ข้อ 1 เมื่อวางแผน มิได้ใคร่ครวญสิ่งถูกสิ่งผิด

ข้อ 2 เมื่อปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน มิได้ให้ความเคารพและเลือกใช้ผู้มีสติปัญญา

ข้อ 3 เมื่อปกครองคนหรือประเทศ มิได้มีความเข้มงวดกวดขัน

ข้อ 4 เมื่ออุดมสมบูรณ์ มิได้ให้ความช่วยเหลือจุนเจอแก่ผู้ตกทุกข์

ข้อ 5 เมื่อใช้สติปัญญา มิได้หาทางป้องกันเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น

ข้อ 6 เมื่อขบคิดปัญหา มิได้หาทางอุดรูรั่วที่เห็นว่าเล็กน้อย

ข้อ 7 เมื่อตนเองได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มิได้แนะนำผู้มีสติปัญญาความสามารถเข้าทำงาน

ข้อ 8 เมื่อรบแพ้ มิได้ละเว้นในการโทษฟ้าดินและโยนความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่น

ความหมาย

หากขุนพลมีจุดอ่อนเท่ากับกองทัพมีสิทธิ์พ่ายแพ้และเพื่อนทหารต้องตายอย่างไร้ประโยชน์
จุดอ่อนทั้งแปดที่ขงเบ้งเฝ้าสังเกตคนและบันทึกไว้สอนลูกศิษย์ของเขา ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะล้วนมีอยู่ในมนุษย์
หากคนใดขจัดจุดอ่อนนี้ได้ถือเป็นนักปกครองชั้นดี เนื่องจากเป็นการเน้นให้ใช้สติปัญญาอย่างสุขุม ละเอียดรอบคอบ
การกวดขันในกฎระเบียบของบ้านเมือง ไม่ลืมคนทุกข์ยากเมื่อตนได้ดีมีอำนาจ รู้จักใช้คนมีความสามารถ ไม่เห็นแก่ตัว
เมื่อทำผิดพลาดก็รับผิดชอบโดยไม่โยนโทษให้ผู้อื่น หากขุนพลหรือผู้นำองค์กรสามารถขจัดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งให้ตน
จะเป็นยอดขุนพลหรือผู้นำชั้นเยี่ยมได้อย่างไม่ยากเย็นเลย

ที่มา  http://www.baanmaha.com/community/thread32386.html

โฆษณา