ภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณิตศาสตร์

english-into-math-source        ในปี ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ.2558 จะเป็นปีที่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นติมอร์ -เลสเต เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแน่นอนภาษาที่ประชาคมใช้เป็นภาษากลางก็คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายโดยเริ่มนำร่องจากโรงเรียนที่เข้าสู่มาตรฐานสากล ให้มีการอบรมการเรียนการสอนของครูวิทย์-คณิตฯ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  จัดโดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ณ เมาเทนพาร์คสวิตเซอร์แลนด์รีสอร์ต อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ดังนั้นในฐานะครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเลยหาแหล่งความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

เว็บไซต์ http://www.mathinenglish.com

เว็บไซต์ http://www.teachhub.com

เว็บไซต์ http://www.uefap.com

ไฟล์ pdf การใช้ภาษาอังกฤษในคณิตศาสตร์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s