คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities.

They vary in their desires to reach their potential

Maxwell

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก

แต่ที่แตกต่างกันมาก คือ ความต้องการ ที่จะไปให้ถึงความฝัน ของพวกเขา


– แมกซ์เวล –

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s