การติดตั้งโปรแกรม Geogebra เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ในสายตาของนักเรียนและอาจรวมถึงคนทั่วไปด้วย เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์จะต้องพยายามหาวิธีการ สื่อและอุปกรณ์มาอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหา ซึ่งในปัจจุบันก็มีมากมาย โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆ ก็คือ  โปรแกรม Sketch Pad ก็มีข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นครูคณิตศาสตร์คนหนึ่ง ก็ได้ใช้โปรแกรมนี้จากลิขสิทธิ์ของโรงเรียนที่ได้รับมาจาก สสวท. แต่ด้วยความที่เป็นครูเทคโนฯ ด้วยก็มาเจอโปรแกรม Geogebra 4.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก มีเนื้อที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และใช้ได้ครอบคลุมเนื้อหาหลายสาระการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิต เลขาคณิต สถิติ และแคลคูลัส เป็นต้น และที่สำคัญ free ด้วย

sY5CV

 

install_Geogebra

ที่มา : http://www.geogebra.org

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s