ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน

ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน ซึ่งได้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้ ICT กับการสอนสังคม โดยใช้โปรแกรม Google Earth และโปรแกรม Ulead V.11 ในการเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน วันที่ 12-13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโฆสิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

create_wordpress

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s