ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ

“Six Thinking Hats” หรือเทคนิค 6 ใบที่พัฒนาขึ้นโดยเดอโบโน่ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้แต่ละคนแสดงบทบาทสำคัญ 6 แบบตามสีของหมวก เมื่อพยายามที่จะแก้ปัญหา แทนที่จะเพิ่มการเพิ่มเติมชั้นของความซับซ้อนกับโครงการโดยใช้การเรียนรู้รูปแบบที่มีอยู่รูปแบบมันก็ตัดสินใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่รูปแบบขึ้นอยู่กับเทคนิคหมวก 6 ใบ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนี้คือการหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างขนาดของรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบและบทบาทในเทคนิคหมวกทั้ง 6 สี

220px-Edward_de_Bono

SixThinkingHats

หมวกหกใบหกสี
แต่ละใบของหมวกคิดทั้งหกจะมีสีต่างกัน ขาว แดง ดำ เหลือง เขียว ฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละหมวก สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของมันด้วย
สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
สีเขียว หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ

ที่มา : 1. http://www.comp.dit.ie/dgordon/Research/research1.html
2. http://www.debonoforbusiness.com/asp/strengthen_innovation_instinct.asp
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono

โฆษณา

โปรแกรม Multimedia Logic

โปรแกรม Multimedia Logic เป็นฟรีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะแก่การนำมาใช้ในด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและวงจรเกทพื้นฐาน

logicexในที่นี้ขอนำเสนอ การติดตั้งโปรแกรม Multimedia Logic ก่อนนะครับ

install_Multimedia_Logic

ที่มา : http://www.softronix.com/logic.html